ESTHELIGNE 

Specifieke onverklaarbare chronische pijn, fibromyalgie (FM), chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) & myalgische encefalomyelitis (ME) 

Lees hier de uitleg betreffende specifieke chronische pijn (o.a. fibromyalgie(FM), CVS, ME) en wat de OldPain2Go-methodiek daarvoor kan betekenen.

Als u níet de tijd neemt deze uitleg volledig te lezen dan is OldPain2Go eenvoudigweg (nog) niet geschikt voor u. Ik kan met deze methodiek alléén mensen helpen die bereid zijn te doen wat nodig is om te herstellen.

De Rode Draad

Indien u bent gediagnosticeerd met een specifieke chronische pijn (die uw arts niet kan verklaren) of met fibromyalgie, CVS of ME leest u dan aub de onderstaande uitleg. Deze theorie kan u wellicht helpen om te begrijpen wat er aan de hand is, zodat u voor de weg van herstel kunt kiezen. 
Deze theorie is ontstaan uit een intensieve studie naar het zoeken van de oorzaak van deze aandoeningen én het wereldwijd veelvuldig werken door OldPain2Go®- practitioners met cliënten lijdend aan fibromyalgie, ME en CVS.  De resultaten zijn fantastisch en blijvend.

Mensen met een specifieke onverklaarbare chronische pijn en degenen die gediagnosticeerd zijn met chronische vermoeidheid (CVS), ME of fibromyalgie (FM) herkennen zichzelf vaak in het volgende:  zij zijn ‘gedreven’ mensen met hart voor de 'zaak' (lees: ook familie & andere activiteiten). Het zijn initiators die actie ondernemen, anderen helpen en zelden 'nee' zeggen. En hoogstwaarschijnlijk ligt daar nu juist de oorzaak van het probleem. 

Om om meteen alle vooroordelen weg te nemen: deze mensen zijn niét lui, noch zit de pijn of vermoeidheid "tussen de oren". 

Is het onderstaande herkenbaar?

U bent waarschijnlijk een gedreven persoonlijkheid en u bent zeer regelmatig ver of tot het uiterste gegaan, mentaal, fysiek of emotioneel. Vaak meer dan uw lichaam aan kon en meestal met een grotere zorg voor ánderen (of voor uw werk) dan voor uzélf. 

De ‘ziekte’ begon met één of meer van de volgende voorvallen: een virale infectie, een ernstige ziekte, vaccinatie, ernstige stress of een traumatisch ongeval/incident (= trigger point).  En enkele weken of misschien zelfs maanden later had u de aandoening die u nu deze ernstige chronische pijnklachten of chronische vermoeidheid geeft. 

Dit kan vele jaren doorgaan, misschien zelfs voor de rest van uw leven, terwijl u meer en meer gefrustreerd raakt door een gebrek aan diagnose, antwoorden of oplossingen. Vaak krijgt u te horen: ‘u moet er maar mee leren leven.’ 
Daarnaast bent u nu meer vatbaar voor verkoudheden, griep of nieuwe ziektes omdat uw immuunsysteem overbelast is geraakt. Op een gegeven moment zult u zich zo lang slecht voelen dat u denkt; ‘Kom ik hier ooit nog van af?’

Omdat u er niet ziek uitziet, heeft u -naast het probleem dat u erg ziek bent- ook nog het probleem dat u anderen ervan moet overtuigen dat u ziek bent. Anderen zien een persoon die er niet ziek uitziet en hun reacties zijn vaak niet behulpzaam of begripvol. Dit verhoogt uw stress nog meer en zet de neerwaartse spiraal voort. Soms voelt u zich misschien een beetje beter, maar terwijl u dan probeert iets meer te doen merkt u dat de pijn en vermoeidheid u al weer inhalen.

Het blijkt dat bijna iedereen met CVS, ME, FM of een andere specifieke onverklaarbare chronische pijn zich herkent in dit verhaal. En ondanks dat eenieder zeer verschillende symptomen en niveaus van pijn, vermoeidheid en onvermogen ervaart, hebben allen één ding gemeen: De manier waarop het ziektebeeld begon en hoe het vorderde. 

Uit alle verhalen van patiënten met deze aandoeningen, wereldwijd, kan de volgende conclusie worden getrokken:

We hebben allemaal een uitstekend overlevingsmechanisme. Om u te beschermen in een situatie van ernstige overbelasting zorgt ons overlevingsmechanisme er voor dat u rustig aan gaat doen. Zie het als een "systeemafsluiting" ... tot hier en niet verder! Het is niet alleen een zekering die doorslaat. Nee, het sluit u zorgvuldig af, op de beste manier voor u. Het maakt u immobiel en dempt zelfs uw mentale capaciteit. Dit doet uw overlevingsmechanisme om uw energie te sparen en om u de gelegenheid te geven te herstellen. Herstellen van de oorspronkelijke oorzaak én om te voorkomen dat u verdere schade aan uzelf aanricht. 

Deze "afsluiting" blijft bestaan tótdat uw systeem ervan overtuigd is dat u niet op dezelfde "gedreven" manier zult doorgaan. 
Helaas zit "gedreven zijn" in uw aard en hoe meer u tegen de "ziekte" vecht, hoe meer het systeem denkt dat u geïmmobiliseerd moet worden, vandaar dat dit jaren kan doorgaan en u niet opknapt!

Pijn en vermoeidheid zijn natuurlijke manieren om u af te remmen. Uw overlevings-mechanisme zorgt er simpelweg voor dat u niet te ver of te hard gaat, het neemt u in bescherming voor en tegen uzelf. 
En hoewel dat ooit een goede bescherming was, waardoor u werd behoed voor mogelijk fatale gevolgen, is het nu een beschermend mechanisme geworden waaronder u volkomen vast zit!


Het is ook geen toeval dat veel van de symptomen vergelijkbaar zijn met stress-gerelateerde aandoeningen zoals: darmproblemen, vermoeidheid, hersenmist, wazig zien, auto-immuun problemen, slaapproblemen en niet te verklaren pijn. Dit komt omdat lichaam en geest nu constant in de stressmodus staan, omdat u in een situatie terecht bent gekomen waar u geen controle over heeft en waarin u geen uitzicht hebt op herstel.

Pijn en vermoeidheid zijn signalen om ons te laten stoppen met datgene waar we mee bezig zijn en er voor te zorgen dat we ons concentreren op beter worden. Hoe groter de (door uw brein waargenomen) schade hoe hoger het pijnniveau, chronische vermoeidheid of andere problemen. Dit zorgt er voor zorgt dat u alleen doet wat noodzakelijk is. U kunt niet vechten tegen deze ziekte, dat zal het alleen maar erger maken. Uw pijn of vermoeidheid blijft voortbestaan zolang uw eigen brein dat nodig vindt. De pijn zal pas verdwijnen zodra uw brein de bevestiging krijgt dat u NIET meer tot het uiterste zult gaan, dat u uw grenzen leert te respecteren en dat u naar de signalen luistert.

Een metafoor als voorbeeld: U rijdt te hard
Stel u voor dat u met 100 km/u door een 50 km zone rijdt. Maar u bent uiteindelijk langzamer dan alle anderen die netjes met 50 km/u rijden. Dat komt omdat de politie u aanhoudt waardoor u een half uur vertraging hebt. Vervolgens gaat u 120km/u rijden om de verloren tijd proberen in te halen, waardoor u weer wordt aangehouden door de politie en nu wordt zelfs uw rijbewijs ingevorderd voor een bepaalde tijd.  Uw gejaagde gedrag en het daarna nutteloos moeten wachten bij elke aanhouding levert uiteindelijk een gemiddelde snelheid van 10km/u op. Dus: uw gejaagde gedrag zorgt er alleen maar voor dat u verder achterop raakt. 

Op deze (levens)weg staat u nu voor een keus: óf rustiger aan doen en dezelfde snelheid rijden als iedereen óf u leert niet van deze ervaring en neemt de consequenties (= chronische pijn of vermoeidheid) voor lief. Aan u de keus!


Goed nieuws!
Als u zichzelf herkent in het bovenstaande verhaal en in de beschrijving van intensivering en verdere verspreiding van pijn, dan is er goed nieuws.  Als u de gedrevenheid en 'activiteiten' niet herkent, maar als u wel erkent dat u regelmatig over uw eigen grenzen bent gegaan, op welke manier dan ook, is het onderstaande goede nieuws ook voor u van toepassing.


OldPain2Go kan u helpen

De "beschermende staat" waar u zich in bevindt, zal alléén doorgaan als uw brein denkt dat dit de juiste manier is. Door middel van de OldPain2Go® methodiek kunnen u en ik samen contact leggen met dat gedeelte van uw brein dat de pijnsignalen en vermoeidheid in stand houdt. We kunnen met het brein onderhandelen! 

Klinkt simpel denkt u nu misschien .... Maar u kunt uw eigen brein niet voor de gek houden, want uw brein ként uw planning en gedachten. U kunt alleen herstellen als u een andere manier van leven, van doen en vooral van laten, accepteert en implementeert in uw leven. U moet écht leren los te laten. U moet accepteren dat u niet álles kunt doen of alles onder controle kunt houden. Realiseer u dat anderen ook taken op zich kunnen nemen. Accepteer dat het af en toe goed en nodig is om NEE te zeggen. Denk voortaan eerst aan uw eigen welzijn, want u kunt uw brein en zenuwstelsel niet voor de gek houden door te dóen alsof, of door te zéggen dat u hierin bent veranderd als u dat niet bent.
Het 'uitschakelen' van de pijn of vermoeidheid is een relatief eenvoudig proces. 
Het wordt echter niet "uitgeschakeld" als uw brein nog steeds denkt dat de pijn of vermoeidheid noodzakelijk is voor u als bescherming. 

Tijdens de OldPain2Go-sessie moeten er overeenkomsten gesloten worden met uw brein (het z.g. Brain Bargaining™) waarbij u afspreekt uw fysieke, mentale of emotionele grenzen te respecteren. En waarbij u toezegt te reageren op uw lichamelijke waarschuwingssignalen zodat u niet meer over uw grenzen gaat. Vervolgens stopt het pijnsignaal of verdwijnt de vermoeidheid.
 
Wanneer u zich echter (nadat de pijn of de vermoeidheid is gestopt) niét aan de afspraken houdt die u met uw brein bent overeengekomen. Of als u de lichamelijke waarschuwingssignalen negeert en toch weer over uw grenzen gaat, zal de pijn of de vermoeidheid zonder meer terugkomen en u opnieuw verzwakken: als beschermingsmechanisme voor uzelf!
Kortom: geen verandering in oud gedrag door u = geen verandering in de pijn of vermoeidheid 

Als u zich herkent in dit verhaal, écht pijnvrij wilt zijn én bereidt bent uw levensstijl/tempo aan te passen, dan nodig ik u uit om een afspraak te maken. Ik zal u dan vervolgens begeleiden in dit proces om de pijn- of vermoeidheidsklachten te overwinnen. De kosten van een OP2G-afspraak (intake + sessie) zijn 125,00 euro.

Opbellen