ESTHELIGNE 


Oude (chronische) pijn los laten

Pijn is een bericht van ons lichaam. Pijn vertelt dat er iets met ons lichaam aan de hand is, waar aandacht en zorg aan besteed moet worden. Zodra de juiste diagnose is gesteld, er heeft een behandeling plaatsgevonden, er is gedaan wat gedaan moest worden -of tenminste wat mogelijk was, dan kan het lichaam beginnen met herstellen.

De pijn wordt dan weer minder en is normaal al helemaal weg voordat het lichaam volledig hersteld is.
Dan is er weer plaats voor nieuwe (pijn)berichten, mocht dat nodig zijn. Die worden dan niet gemaskeerd door een oude pijn, dus als er zich een nieuwe pijn voordoet weten we dat meteen.

Soms echter heeft de medische zorg geen gepaste oplossing of blijft, ook na de juiste behandeling en de nodige rust en genezing, de pijn geheel of gedeeltelijk aanwezig of komt telkens kort- of langdurig terug.

Eigenlijk geeft ons lichaam dan een bericht dat al lang bekend is en waarvoor zelfs al de nodige behandelingen hebben plaatsgevonden. Het probleem is opgelost maar het pijnsignaal blijft actief, we spreken dan van chronische pijn.  De "boodschap" is al lang bekend, er is geen noodzaak meer voor dat pijnsignaal.  "Oude pijn is oud nieuws!"

Dat is wanneer OldPain2Go (OP2G) kan helpen.... zelfs wanneer niets anders helpt. OP2G is een veilige manier voor het wegnemen van (chronische) pijn die niet meer nodig is. Het is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke kennis van hoe het brein informatie verwerkt en het natuurlijke vermogen van ons lichaam om zichzelf te genezen. De behandeling bestaat voor een deel uit directe communicatie met je onderbewustzijn, terwijl je er bewust bij aanwezig bent. Het is GEEN hypnose, maar het werkt snel, veilig, en is effectief met blijvend resultaat.

OP2G is een veilige en vaak effectieve methode die toegepast kan worden op bijna elke vorm van (medisch gediagnosticeerde) chronische pijn. Ongeacht wat de oorzaak van die pijn is. Zolang er maar geen dringende medische reden meer is om de pijn te handhaven. 

OP2G kan uitstekend worden ingezet bij bv. artrose, reuma, artritis, fibromyalgie, overbelastingspijn, PDS, CVS, migraine, hernia en beknelde zenuwen, hilerspoor, na-operatiepijn, gescheurde of verrekte kruis- of enkelbanden, enz.

Uiteraard kan ook ik geen enkele garantie geven, maar de ervaring leert dat als je écht van je pijn af wilt, dan heb je met OP2G  een geweldige kans op vermindering of zelfs totale uitschakeling van je chronische (oude) pijn.

Je hoeft er niet in te geloven! Maar je moet wél écht de pijn willen loslaten! 

Wat heb je te verliezen ......... behalve je pijn?

Heb je fibromyalgie of CVS/ME en heb je belangstelling voor een OP2G-sessie? Dan graag eerst dit lezen.
Disclaimer : Als gecertificeerd practitioner ben ik gemachtigd om de OldPain2Go methodologie naar beste inzicht in te zetten. Ik ben geen dokter en niet medisch opgeleid. Aan de behandeling kunnen geen rechten ontleend worden. Hoewel ik van de doeltreffendheid van OldPain2GO overtuigt ben, kan en zal ik geen andere garanties geven dan dat ik mij voor 100% inzet met de intentie het best mogelijke resultaat te behalen. Helaas komt het ook voor dat de behandeling niet het gewenste resultaat geeft. Er is voor OldPain2GO geen medisch wetenschappelijke onderbouwing, anders dan de honderden (video)getuigenissen van onafhankelijke mensen wereldwijd, die de OldPain2Go methodologie hebben ondergaan, die op internet zijn terug te vinden.

Opbellen