ESTHELIGNE 

 

Regressie(-therapie)

Regressie is een therapievorm die ervan uitgaat dat elk (psychisch, lichamelijk of emotioneel) probleem een oorzaak heeft. Deze oorzaak is te vinden in onverwerkte ervaringen in het verleden van de cliënt. Onder zorgvuldige begeleiding worden deze – veelal traumatische – ervaringen opgespoord, en alsnog verwerkt.
Tijdens regressietherapie herbeleeft de cliënt in trance (hypnose) ervaringen uit het verleden. Je ervaart het dus niet echt maar gedissocieerd. Het onderbewustzijn van de cliënt selecteert zelf in welk ervaringsgebied moet worden gewerkt.

Als onderdrukte emoties, gedachten en lichamelijke reacties zijn geuit, ontstaat er inzicht in wat indertijd is gebeurd en hoe je erop hebt gereageerd. Je merkt dan dat overtuigingen en reactiepatronen die toen zijn ontstaan nu nog steeds in je leven aanwezig zijn. Echter omdat de omstandigheden nu anders zijn, passen ze niet meer. Ze beperken jou en veroorzaken problemen en blokkades. Met dit inzicht begint de genezing. Je krijgt nieuwe keuzemogelijkheden die probleemoplossend werken.

Voor het succesvol ondergaan van regressietherapie is geloof in reïncarnatie of vorige levens niet nodig, wel de bereidheid om de eigen ervaringen serieus te nemen. Laat je gedachtegang de vrije loop gaan, zonder remmingen.
Elk probleem kan met regressietherapie worden aangepakt, ongeacht of dit lichamelijk, emotioneel of psychisch van aard is. Ook wanneer je meer inzicht wilt in jezelf, je functioneren en jouw leven, is deze therapie heel geschikt.Herbeleving

Alles wat we in het verleden gevoeld, gehoord, gezien, gedacht, geroken en geproefd hebben kunnen we in trance opnieuw ervaren. Trance is een natuurlijk verschijnsel dat vanzelf ontstaat als we ons ergens op concentreren/focussen.
Herbeleving is een heel persoonlijke ervaring. Sommige mensen zien min of meer duidelijke beelden, anderen voelen vooral hun lichaam en weer anderen ‘weten’ het gewoon. Tijdens herbeleving blijf jij je bewust van het contact met de therapeut, terwijl je tegelijkertijd beelden, gevoelens en andere indrukken uit het verleden ervaart. Hierdoor ontdek je hoe die vroegere ervaring tot nu toe heeft doorgewerkt.

 

Opbellen