ESTHELIGNE 

Hoe werkt hypnotherapie?

De werking van hypnose kan uitgelegd worden door de hersenen te vergelijken met de werking van een computer.

Als wij worden geboren hebben we de beschikking over een basis-besturingssysteem (ons autonome bewustzijn)  waarmee alle belangrijke lichaamsfuncties voornamelijk automatisch worden uitgevoerd. Meteen vanaf onze geboorte start een leerproces door de interactie die we hebben met mensen en gebeurtenissen in onze directe omgeving. We nemen alle informatie die tot ons komt direct op, zonder er kritisch en redenerend over na te denken.

Je zou kunnen zeggen dat de mensen in onze omgeving al vanaf de geboorte onze hersenen bewust én onbewust programmeren, waardoor wij op latere leeftijd bepaalde reacties en gedragingen gaan vertonen. Tijdens het opgroeien gaan we in de loop van de jaren zelf een kritisch en redenerend vermogen opbouwen. Dit kritisch en redenerend vermogen is voor een deel bepaald door de informatie die we op jongere leeftijd hebben vastgelegd. Dit kritisch en redenerend vermogen kan vergeleken worden met een firewall van een computer; het bepaalt wat relevant is en wat niet en welke informatie belangrijk is voor het onderbewuste. Het kritisch en redenerend vermogen vervult belangrijke functies voor ons. Deze ‘firewall’ beschermt bij gevaar en zal ons onderbewuste razendsnel aanzetten tot actie.

Deze zogenaamde ‘firewall’ kan ons ook tegenwerken. Als we bijvoorbeeld willen stoppen met roken, dan is het aangeleerde ‘rookgedrag’ (de verslaving) zo sterk in ons onderbewuste vastgelegd dat de signalen van onze wilskracht vrijwel niet of slechts gedeeltelijk door onze ‘firewall’ heen dringen, waardoor het erg moeilijk is om te stoppen met roken.

Hier kan hypnotherapie een belangrijke rol vervullen. Daar waar namelijk de wilskracht het aflegt tegen de macht van het onderbewuste kan hypnose onze ‘firewall’ of wel ons kritisch en redenerend vermogen tijdelijk omzeilen om aan het onderbewuste directe suggesties te geven waardoor het rookgedrag permanent kan worden aangepakt.

De kern van hypnose is dat het kritisch en redenerend vermogen (onze natuurlijke firewall) tijdelijk gepasseerd wordt, waardoor aanvaarbare suggesties direct door het onderbewuste kunnen worden opgenomen.

Opbellen