ESTHELIGNE 

Algemene voorwaarden

Afspraak verzetten of annuleren:  mocht het tijdstip van de afspraak om welke reden dan ook niet goed uitkomen, dan kun je de afspraak altijd verzetten of annuleren. Ik verzoek  je om dit  tenminste 24 uur vóór de afspraak te doen, zodat ik jouw plaats nog aan iemand anders kan aanbieden.  Er is tijd voor je gereserveerd en omdat er na jou ook weer cliënten komen, verwacht ik dat je op tijd aanwezig bent. Bij niet of te laat ( v.a. 15 minuten) verschijnen op de afspraak dienen de kosten voor een gehele sessie voldaan te worden.

Betaling: Alle betalingen gebeuren ter plaatse en voorafgaand aan de sessie. Pinnen is mogelijk.

Sessieduur: De prijzen zijn per sessie, niet per uur. Het gaat erom dat het doel van de sessie bereikt wordt. De meeste afspraken nemen ongeveer 60- 90 minuten in beslag, maar deze tijden zijn dus afhankelijk van het doel en de vooruitgang tijdens de sessie.

Geen medische diensten: Ik ben geen arts, psychiater, psycholoog. Ik stel dus geen medische diagnoses, schrijf geen geneesmiddelen voor en raadt deze ook niet af, en ik lever geen medische diensten. Alle therapievormen zijn daarentegen gebaseerd op hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

Geen garantie mogelijk: Geen enkele hypnose biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele hypnotherapeut heeft dus de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen. Net zo min als dat geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of andere therapeut een garantie kan geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Ik kan enkel garanderen dat ik mijn expertise inzet om je te helpen. Een deel van het werk én het resultaat ligt ook bij de cliënt zelf.

Betwisting: Met hypnose kun je schitterende resultaten behalen. In geval van betwisting (d.w.z. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden of resultaten), is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnotherapie is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotherapeut. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie en de toewijding van de cliënt. Ook al doe ik mijn werk correct, en geef de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt. Zou er toch een geval van ontevredenheid en betwisting zijn, dan kan ik alle gegeven suggesties weer wegnemen. Hypnose is een mentaal proces, en we kunnen alle gegeven input dus ook weer ongedaan maken. In géén geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.

Aanvaarding: Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Opbellen